Author

Sheila Amo

American Association of University Women

Sheila Amo is the Chief Administrative Officer at the American Association of University Women.